Børnevaccinationer

Børnevaccinationer er gratis, betales af sygesikringen.

Alle givne vacciner registreres i Det Danske Vaccinations register (DDV), som findes på Sundhed.dk.

HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet
Den 1. januar 2014 indførtes ændrede aldersgrænser i det eksisterende tilbud om gratis HPV (human papilloma virus)-vaccination i det danske børnevaccinationsprogram. Som tidligere tilbydes HPV-vaccinen til alle piger, når de fylder 12 år, men tilbuddet er blevet udvidet således, at vaccinationerne kan gives op til de unge kvinder fylder 18 år (mod hidtil 15 år).