Læger

Læge Mette Høi (f. 1964)

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Kbh.´s Universitet 1997

Speciallæge i Almen Medicin 2005

Praktiserende læge 2006

Medlem af:

Den almindelige danske Lægeforening

Praktiserende Lægers Organisation

Dansk selskab for Almen Medicin

Har gennemført kursus i Kognitiv terapi og Sorg bearbejdelse og tilbyder samtaler i begrænset omfang.

Arbejder som plejehjemslæge på plejehjemmet Birkebo, Helsingør.

Deltager løbende i relevante kurser indenfor forskellige emner.

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Thomas Hannibal. (f. 1962.)

Uddannet Speciallæge i Almen Medicin.

Medlem af:

Den almindelige danske Lægeforening

Praktiserende Lægers Organisation

Dansk selskab for Almen Medicin

Praktiserende læge i Region Sjælland gennem mange år.

Tidligere taget en række kurser ved Selskab for Idrætsmedicin og Muskuloskeletal medicin. Thomas har derfor et godt kendskab til de fleste af bevægeapparatets lidelser.  Gennem årene desuden holdt sig løbende opdateret med relevante kurser.

 

Overenskomst med sygesikringen.