Ventetid

Her i klinikken kan man få en tid samme dag, hvis det af os skønnes relevant/akut. For ikke akutte henvendelser er ventetiden typisk fra 3-7 dage. Der kan dog i travle perioder være længere ventetider.

Er du henvist til et af regionens sygehuse med henblik på indlæggelse, undersøgelse eller behandling, er det for mange relevant, at vide noget om hvor længe man skal vente.

Ventetiderne skifter hurtigt, den nyeste opdaterede information om ventetider finder du her:

Oplysninger om sygehusvalg:
www.sygehusvalg.dk.
Sundhedsministeriets oplysninger om ventelister:
www.venteinfo.dk.
Samme sted kan du også finde de seneste oplysninger om det frie sygehusvalg.